Kleerhangers van duurzaam hout of gerecycled plastic

Groen doen Elke week gidst NRC je richting een duurzaam leven.Niet duurzaam kleerhanger (Plastic)

De rietjes van de modewereld worden ze genoemd. Volgens onlinemodekrant Business of Fashion worden jaarlijks miljarden plastic kleerhangers weggegooid. De meeste nog voordat een kledingstuk in de winkel hangt.

Vanaf het moment dat een kledingstuk een fabriek verlaat worden steeds plastic hangers gebruikt om te voorkomen dat de kleding kreukt. Bij het vervoer naar een distributiecentrum, bij het transport van het distributiecentrum naar de winkel. Soms wordt kleding rechtstreeks uit de doos opgehangen, soms worden de plastic hangers vervangen door chiquere, eventueel houten exemplaren. En dan zijn er nog de stomerijen.

De meeste plastic hangers zijn zo goedkoop dat het eigenlijk niet rendabel is om er een recyclesysteem voor op te zetten. Toch zoeken steeds meer modebedrijven naar milieuvriendelijkere alternatieven. Zara is begonnen om weggooihangers te vervangen door hangers van gerecycled plastic die teruggaan naar de fabriek. Van kapotte hangers wordt het plastic gerecycled. Voorlopers zijn het Amerikaanse Target en het Britse Marks & Spencer. De laatste heeft de afgelopen twaalf jaar meer dan een miljard hangers opnieuw gebruikt of gerecycled, Target hergebruikt, repareert en recyclet al hangers sinds 1994.

Dit zijn natuurlijk grote ketens, met grote budgetten. Maar kleinere bedrijven kunnen ook gemakkelijk overschakelen op een duurzamer alternatief. Het bijna vijf jaar oude Nederlandse Arch & Hook noemt zich ’s werelds eerste duurzame hangermerk en schat het aantal per jaar weggegooide hangers zelfs op honderd miljard.

Oprichter Sjoerd Fauser hield zich eerder bezig met de inrichting van winkels. Hij kwam op het idee voor Arch & Hook nadat zijn klanten klaagden over het feit dat de kwaliteit van de hangers achterbleef bij het interieur. Hij besloot het duurzaam aan te pakken.

De hangers van Arch & Hook zijn gemaakt van duurzaam hout dan wel gerecycled plastic, al dan niet van plastic afkomstig uit Chinese rivieren. De plastic hangers zijn te recyclen, en gaan veel langer mee dan wegwerphangers en kunnen qua vorm, kleur en grootte worden aangepast aan de wensen van de klant. Onder meer Vetements, Roland Mouret en het Britse Harrods werken al samen met de Nederlandse start-up, die inmiddels kantoren heeft in Amsterdam, New York, Londen en Sydney en meer dan honderd miljoen hangers heeft verkocht.

English Version: 

Clothes hangers from sustainable wood or recycled plastic

Doing something green Every week, NRC guides you towards a sustainable life. Plastic Hanger

Clothes hangers are being called as the plastic straws of the fashion industry. According to online fashion newspaper,  Business of Fashion, billions of plastic hangers are thrown away every year. Most of them don’t even reach the stores where the garments are displayed.

From the moment that a garment leaves a factory, plastic hangers are always used to prevent creasing during transportation:  from the factory to a distribution center, and from the distribution center to a store. Sometimes the garments are hung directly from the box, and sometimes the plastic hangers are replaced by more chic, possibly wooden, hangers. Let’s not forget, that there are dry cleaners as well.

Most plastic hangers are so cheap that it’s actually not profitable to set up a recycling system for them. Yet, more and more fashion companies are looking for more environmentally friendly alternatives. Zara has begun to replace disposable hangers with recycled plastic hangers that go back to the factory. The plastic from broken hangers is recycled. The forerunners are the American Target and the British Marks & Spencer (M&S). M&S has reused and/or recycled more than one billion hangers for the past twelve years. Target has been resuing, repairing, and recycling hangers since 1994.

These are of course large chains, with large budgets. However, smaller companies can also easily switch to a more sustainable alternative for hangers. The almost 5 years old Dutch company, Arch & Hook, calls itself the world’s first sustainable hanger brand and even estimates the number of hangers thrown away every year at one hundred billion.

Founder Sjoerd Fauser was previously involved in retail and design production. He came up with the idea for Arch & Hook after his customers complained that the quality of the hangers lagged behind the interior. He decided to take a sustainable approach.

The hangers from Arch & Hook are made from sustainable wood, high-grade recyclable plastic, and plastic originating from Chinese rivers. The plastic hangers are recyclable and last much longer than disposable hangers. The hangers can be adjusted in shape, color, and size to the wishes of the customer. Vetements, Roland Mouret, and the British Harrods are already working together with the Dutch start-up, which now has offices in Amsterdam, New York, London, and Sydney, and has sold more than one hundred million hangers.

 

Words, Milou van Rossum
Photography, Getty Images